Lapkričio 30, 2021

TrustGuru projekto viešinimas

BDAR atitikties vertinimo paslaugos teikimo vedlio variklio tobulinimas ir komercinimas

Projekto vykdytojas UAB Trustguru
Projekto pavadinimas „BDAR atitikties vertinimo paslaugos teikimo vedlio variklio tobulinimas ir komercinimas“
Projekto nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0051
Skiriama mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma 100 000 Eur

Projekto santraupa: 

Projekto metu paruošta komercinimui loginių ryšių kūrimo ir pasirinkimo profiliavimo, remiantis keliarūšėmis ribotos įvesties duomenų apimtimis, metodo (licenzijuoto TRL6 lygio prototipo) prototipą ir pateiktas rinkai skaitmenizuotas BDAR auditavimo procesas, pritaikomas pagal pramonės sritis.
Trustguru - tai skaitmeninė alternatyva BDAR procesams diegimui, valdomam neskaitmeniniais įrankiais. Šie procesai apima fizinį teisines paslaugas teikiančių bendrovių darbą teikiant audito paslaugas ir  BDAR įgyvendinančiosios institucijos darbą siekiant įgyvendinti BDAR. Standartinis BDAR dokumentų paketas nėra pakankamai informatyvus - trūksta vedlio, kuris susieja pateikiamus būtinus dokumentus su veiksmais įmonėje ir tolesniu taikymu ir BDAR palaikymu. 

Trustguru specializuotas ir skaitmenizuotas auditas konkrečiai įmonei sutrumpinantis auditavimo laiką nuo 5-10 darbo dienų iki 15 min. Pateikiamas skaitmenizuotas vedlys, kuris žingsnis po žingsnio padeda įgyvendinti BDAR įmonėje. 

Projekto įgyvendinant ir atlikti rezultatai: 

1. Sukurtas gidas - medicinos, finansų ir odontologijos sektoriams. Gido nurodymai, kaip ir buvo planuota, praplėsti pagal techninės ir organizacinės BDAR atitikties reikalavimus. Viso gidą sudaro šios skiltys:

  • Atsakingas asmuo už BDAR;
  • Darbuotojų informavimas;
  • BDAR atitiktis įmonės viduje;
  • Darbuotojų sutikimai;
  • IT infrastruktūra;
  • Esami klientai ir tiekėjai.

2. Įgyvendintas skaitmeninis auditas - medicinos, finansų ir odontologijos sektoriams. Pagal šiuos sektorius kiekvienas vartotojas yra profiliuojamas ir nukreipiamas į jam parinktus audito klausimus. Auditas papildytas techninės ir organizacinės veiklos klausimais. Skaitmenizuojant auditas trunka iki 15 min.;

3. Įdiegtas BDAR tęstinumo įrankis - palaikymas, kuris užtikrins, kad laikomasi reglamento įvykus pakeitimams įmonėje arba pačiame reglamente.(2020 m. reglamente matome 4 pakeitimus, plačiau straipsnyje: “Teisės aktai, priimti po BDAR įsigaliojimo, aktualūs medicinos klinikoms“ - https://www.trustguru.lt/blog/teises-aktai-priimti-po-bdar-isigaliojimo-aktualus-medicinos-klinikoms.

4. Sukurti BDAR bendrieji video mokymai darbuotojams. Mokymuose supažindinta su pagrindinėmis sąvokomis, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, duomenų tvarkymo veiklos įrašais, fizinių asmenų teisėmis ir pateikta detali instrukcija įvykus pažeidimams.

Grįžti atgal